Προεδρειο Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.

Πρόεδρος: Λεκάκης Χαράλαμπος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Μαυράκη Άρτεμις
Β΄ Αντιπρόεδρος: Λειβαδιωτάκης Νίκος
Γενικός Γραμματέας: Σμυρνάκης Γιάννης
Αναπλ. Γεν.Γραμματέας: Αλεξανδρίδης Βαγγέλης
Ταμίας: Γαβριλάκης Αριστοτέλης
Αναπλ. Ταμίας: Ψαράκης Άριστείδης